Contractvorming

In de voorbereiding van een project wordt de verhouding tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer bepaald. Als hierbij voldoende aandacht wordt besteedt aan de gewenste verhoudingen tussen deze twee rollen is de basis gelegd voor een goede samenwerking tijdens de realisatie. Dit vergt echter dat doorzien wordt welke uitwerking een contractbepaling heeft in een ander stadium van het project. Lamet Bouwmanagement heeft ervaring met het tot stand brengen van projecten in zowel initiatie, ontwerp en voorbereiding als in realisatie en instandhouding. Die ervaring wordt ingezet om in elke fase van een project de voor het project juiste route te kiezen.

Systeemgerichte contractbeheersing

Geïntegreerde contracten vergen een bijzondere aanpak. De verhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer wordt gedomineerd door vertrouwen. Is er geen vertrouwen, dan is er geen soepel project. Doel voor de opdrachtnemer is derhalve aan te tonen dat het in zijn kunnen gestelde vertrouwen terecht is. De opdrachtgever heeft hierbij een rol die hoewel niet minder betrokken toch beduidend terughoudender is dan voorheen. Bij de contractbeheersing wordt uitgegaan van het kwaliteitssysteem van de opdrachtnemer maar dat moet dan wel aantoonbaar leiden tot de gewenste kwaliteit. Hiervoor wordt systeemgerichte contractbeheersing ingezet. Lamet Bouwmanagement zet dit instrument echter niet alleen in bij opdrachtgevers maar laat ook opdrachtnemers profiteren van dit risico gestuurde instrument.

Inrichting Projectorganisatie

Voor het succesvol realiseren van een project is het daarom van belang dat de juiste mensen op de juiste posities zitten. En dat zij echt een team vormen. Zowel een opdrachtgever als opdrachtnemer hebben baat bij een soepele samenwerking in een project. Dit vereist dat de verschillende rolhouders en hun counterpart een goed begrip hebben van de doorslaggevende zaken binnen de door hen vervulde rol. Van minstens zo groot belang is echter dat ieder teamlid zich kan verplaatsen in de rol van zijn counterpart zodat begrip ontstaat voor de belangen en de omgeving die van invloed zijn op de besluitvorming. Het als opdrachtgever werken met en het als opdrachtnemer werken in een combinatie van aannemers leidt immers tot een andere dynamiek dan bij het werken met of in een zelfstandige opdrachtnemer. Lamet Bouwmanagement heeft kijk op de inzet van personen die gevoel hebben voor deze dynamiek waardoor het projectmanagement slagvaardiger wordt en de teamleden elkaar in de vervulling van hun rol versterken.

Contact Formulier

    Uw naam (verplicht)

    Uw email (verplicht)

    Onderwerp

    Uw bericht

    top